Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 1-9 จบ เสียงไทย

เรื่องย่อ

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์จักรกลสังหารที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง ซาร่า คอนเนอร์ ผู้ถูกตามล่าจากตำรวจในข้อหาฆ่าคนตาย เพราะเธอต้องฆ่าทุกคนที่คิดจะสร้างหุ่นยนต์ และเธอมีลูกชายชื่อ จอร์น คอนเนอร์ ที่ต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆเพื่อหลบหนีบางสิ่ง เธอต้องปกป้องลูกชายของเธอจากหุ่นยนต์ที่มาจากโลกอนาคต ซึ่งถูกโปรแกรมมาเพื่อฆ่าจอร์น คอนเนอร์ เพราะกลัวว่าอนาคตจอร์นคอนเนอร์ จะเป็นผู้นำที่จะต่อต้านเครื่องจักรกลสังหารในอนาคต แต่แล้วจอร์นก็เจอกับเครื่องจักรกลสังหารในขณะที่เรียนหนังสือเขาถูกไล่ยิง เขาต้องเอาชีวิตรอด และเพื่อนหญิงคนใหม่ของจอร์น ที่เป็นหุ่นยนต์ถูกส่งมาช่วยจอร์นได้ทันเวลา พวกเขาจะหนีการตามล่าครั้งนี้ได้หรือไม่… ติดตามชมได้ใน Terminator The Sarah Connor Chronicles Season 1-2 เทอร์มิเนเตอร์ กำเนิดสงครามคนเหล็ก ปี 1-2
Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 1-9 จบ เสียงไทย


WATCH ONLINE & DOWNLOAD

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 1 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 1

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 2 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 2

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 3 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 3

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 4 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 4

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 5 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 5

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 6 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 6

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 7 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 7

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 8 l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 8

Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 9 จบ l สำรอง Terminator Season 1 สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต ปี 1 ตอนที่ 9 จบ


DOWNLOAD

ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

Terminator สงครามคนเหล็กสะเทือนอนาคต | ซีรีย์ฝรั่ง เสียงไทย | ซีรีย์อัพเดจล่าสุด |